Skip to Content
header-history

Oor plekke en mense met vreemde name

Lifestyle Section - History

  historyAPR9-tEk was vir ’n ruk lank op die Geografiese Pleknamekomitee van die Wes-Kaap, en voor dit op een van die komitees wat oor Kaapstad se straatname gedeli-bereer het, en daarom interesseer plekname my sedertdien.  Ek vermoed dat meeste van ons lesers ook hierin belangstel, en daarom het ek die boek – ’n knewel van 996 bladsye –

By Francois Verster 09 April 2014 Read Article

 

Oor plekke en mense met vreemde name

Lifestyle Section - History

  historyAPR9-tEk was vir ’n ruk lank op die Geografiese Pleknamekomitee van die Wes-Kaap, en voor dit op een van die komitees wat oor Kaapstad se straatname gedeli-bereer het, en daarom interesseer plekname my sedertdien.  Ek vermoed dat meeste van ons lesers ook hierin belangstel, en daarom het ek die boek – ’n knewel van 996 bladsye –

By Francois Verster 09 April 2014 Read Article

Stigtelike Stigting vier vier eeue

Lifestyle Section - History

  historyAPR2-t

Die Stigting VOC het op 20 Maart in die Kasteel byeengekom om hulle 19de algemene jaarvergadering te hou en om die stigting van die Vereenigde Oos-Indische Kompagnie te herdenk. Dit het my herinner aan ’n besoek van ’n aantal oorsese argivarisse aan die Kaapstadse Argiefbewaarplek, sowat tien jaar gelede.

By Francois Verster 02 April 2014 Read Article

Eie stories is eiesoortige geskiedenisse

Lifestyle Section - History

  historyMAR26-tDaar is ’n neiging in die moderne lewe om meer egosentries te raak te midde van al die mense rondom ons. Asof ons hunker na erkenning; nie verswelg wil raak deur die massas nie.  In The news, a users manual  deur Alain de Botton (2014), word beweer dat die jeug se drang na beroemdheid (elkeen wil Justin Bieber wees) te make het met die gebrek aan respek vir die individu in die verstedelikte samelewing.

By Francois Verster 26 March 2014 Read Article

Voorgeskiedenis van die voorsate, gebundel

Lifestyle Section - History

  historyMAR19-tDiegene hier rond wat in geskiedenis belangstel sal weet van die Cape Odyssey-koerantjie wat vir etlike jare versprei is. Later is van die artikels in hardeband-bundels gepubliseer (ook op CD ROM). Hieroor sal ek by ’n volgende geleentheid uitbrei. Een van die Odyssey-bundels getiteld A West Coast Odyssey word hier bespreek – altans hier is te min ruimte om 62 artikels te beskryf, maar genoeg vir drie van hulle.

By Francois Verster 19 March 2014 Read Article

Suidoosterfees: Is ’n era verby?

Lifestyle Section - History

  historyMAR12-tIn 2010 is ek gevra om ’n geskiedenis-opskrywing van Suidoosterfees te doen, in opdrag van wyle Professor Jakes Gerwel. Vanjaar is ek deur die nuwe direksie gevra om dié kronieke op te dateer tot by 2014, wat ek gedoen het.  Die fees (SOF) het in 2003 die lig gesien, en die idee daarvan het só ontstaan, volgens wat ek kon vasstel:

By Francois Verster 12 March 2014 Read Article

Page 5 of 23

You are browsing all History articles

Distribution
View a complete list of the Bolander Property distribution points. Click Here...

Who's Online

We have 89 guests online